Christophe +32476 77 96 29     Charles  +32472 28 89 00
Image Alt
  /  Over ons

Van Wijntapper tot Wijnhandelaar

Sommige beroepen waarbij heel wat vaardigheid aan te pas komt, zijn in de loop der jaren stilaan vervaagd tot folklore. Dit geldt ook voor het wijntappen. Dit vak is quasi volledig uitgestorven, alhoewel de Gilde der Wijntappers in de middeleeuwen heel belangrijk was in Brugge.
“Wijntapperij Annicaert” was één van de laatste wijntappers die actief was in het Brugse.

Na ervaring te hebben opgedaan in het beroep begon wijlen Charles Annicaert in 1908 als zelfstandig wijntapper. In 1958 werd “Wijntapperij Annicaert” verder gezet door zijn zoon Albert Annicaert en Juliette Wintein.

Wijntapperij Annicaert

Indertijd kochten prominente mensen en hotels vaten wijn aan en trokken de wijntappers deze op flessen. “Wijntapperij Annicaert” kocht daarnaast ook zelf vaten wijn & porto aan om deze vervolgens ook op flessen te trekken en te verkopen.
Daar kwam echter veel bij kijken: bij aankomst werden de vaten licht voorover geheld, deze bleven zo enkele weken rusten. Daarna werd er een opening gemaakt in het vat en volgde de botteling, vervolgens werden de flessen gestopt met een kurk. Eerst werd er lak gebruikt om het kurk langer te beschermen, later werd dit vervangen door een loden capsule. Tenslotte werd het etiket aangebracht en werd de fles verkocht. Het is overduidelijk dat wijntappen een moeilijk beroep was om aan te leren. Het was een vak die veel toewijding vergde en dus met liefde moest gedaan worden.

Wijnhandel Annicaert

Vroeger bestond “Wijntapperij Annicaert” hoofdzakelijk uit wijntappen en uit een klein beetje verkoop. Vermits wijn vanaf een bepaald moment op de plaats van herkomst moest gebotteld worden, bleek dit niet meer leefbaar en is “Wijntapperij Annicaert” geëvolueerd tot “Wijnhandel Annicaert”.
Intussen leiden wij, Charles (meer dan 40 jaar ervaring) en Christophe Annicaert (Wereldwijnmeester en meer dan 10 jaar ervaring) ; zoon en kleinzoon van wijlen Albert Annicaert; ”Wijnhandel Annicaert bvba”.

Wij gaan voortdurend op zoek naar (h)eerlijke wijntjes die jaar na jaar een constante kwaliteit nastreven en schappelijk van prijs zijn. Hiervoor beperken wij ons niet tot de wijnen uit de bakermat Frankrijk, maar gaan we ook op zoek tot in de uithoeken van de wereld zoals bijvoorbeeld Chili, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw Zeeland, Portugal, Spanje, enz.

Ons motto

Een goede & snelle service met persoonlijk contact aanbieden voor zowel horeca als particulieren. U ziet het, Wijnhandel Annicaert bestaat reeds vier generaties en is daarmee de langst bestaande familiezaak in wijn gevestigd in Brugge.  Het is dan ook onze bedoeling om deze rijke traditie verder te blijven zetten.